Lite bilder ifrån mitt besök i Malmö!

  

Efter en god bit mat behöver man kaffe!                            Min Vän Andreas!                                   Alla sammlade vid bordet!

  
Martin vilar efter maten!                              Linda letar efternågot???                    Linda & Stoffe, man måste ju fixa håret 

   

Tobbe & Linda slappar!                       Stoffe håller på med någon dans!                   Martin & Tobbe Spelar kort!