Vännerna i Varberg

   

 Farmor, Mamma & Iris                                   Stig, Eva & iris                                        Kent, Ingvar & Anki

    

          Alla sammlade vi matbordet i Varberg!  Sara & Stig                             Anki

  

 Farmor, Mamma & Iris på stranden!     Eva & Stig                                                Lilla Farmor & Jag!